_::_Forside
_
::_Parterapi, Århus
_::_Parterapeut, Århus
_::_Individuel Terapi
_::_Konfliktløsning
_::_Supervision
_::_Kurser
_::_Artikler
_::_Honorar
_::_Kontakt

Tidligt seksuelt misbrug og voldtægt

Seksuelt misbrug og voldtægt er en dyb krænkelse af personlige grænser og integritet. Hos børn og unge ødelægger seksuelle krænkelser meget ofte udviklingen af et normalt forhold til seksualitet.

Personer der har været udsat for seksuelle overgreb ønsker ofte ikke kontakt til en psykolog. Særligt skam og skyldfølelser, men også angst for hvordan andre vil reagere holder dem fra at søge hjælp. Desværre er frygten for kontakten til politi og retsvæsen også med til at afholde ofre for seksuelle krænkelser fra at søge hjælp idet de er usikre på, om de vil blive troet på.

I de tilfælde hvor overgrebene har fundet sted tidligt i den personlige udvikling, altså i barndommen eller puberteten, vil konsekvenserne for personligheden ofte være omfattende. Seksuelle krænkelser af børn og unge optræder endvidere ofte i familier, der også på andre måder er følelsesmæssigt problematiske. Således er det heller ikke altid de seksuelle traumer, der er kilde til de største lidelser hos sådanne personer, men derimod de generelle følelsesmæssige bånd til forældre og familie, som er præget at omfattende følelsesmæssige og fysiske omsorgssvigt.

Barndoms- og ungdomsårene, hvor barnet udvikler sig til at blive voksen, er i forvejen en meget udsat og sårbar periode fysisk, psykologisk og socialt.  Børn og unge der har været udsat for seksuelle krænkelser kan have endnu sværere ved at bearbejde konsekvenserne disse, end voksne har. Dette kan forstærke den i forvejen usikre personlige integritet, der karakteriserer barndoms- og ungdomsårene.

For nogle er det/de seksuelle overgreb den første seksuelle oplevelse, som så at sige bliver skabelonen for, hvordan seksualitet udfoldes idet den unge ikke har noget sammenligningsgrundlag. Dette kan medføre alvorlige adfærdsproblemer, hvor barnet eller den unge relaterer sig seksualiserende til andre, hvilket giver dem yderligere psykiske og sociale problemer.

Personer der har været udsat for seksuelle krænkelser forstår ofte ikke den fulde betydning af det de har været udsat for før mange år efter overgrebene. Angst (bl.a. PTSD), selvmordstanker og –forsøg, spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd kan være senfølgevirkninger at seksuelle krænkelser.

Terapien forløber typisk i to faser: en fase hvor klienten får hjælp til bedre at kunne holde ud at mærke og forstå sig selv og sine reaktioner. Og en fase hvor behandlingen af de seksuelle krænkelser og eventuelle familierelaterede omsorgssvigt foretages. I sidste fase skifter terapien mellem de to niveauer. Målet med terapien er at klienten ikke længere lider under de seksuelle krænkelser og familierelaterede omsorgssvigt.

Parterapeut Århus

Psykolog Frank Lyngholm • Parterapi i AarhusParterapeut i Aarhus • Vestergade 48, I • 8000 Århus C • Telefon: 61 65 64 53