_::_Forside
_
::_Parterapi, Århus
_::_Parterapeut, Århus
_::_Individuel Terapi
_::_Konfliktløsning
_::_Supervision
_::_Kurser
_::_Artikler
_::_Honorar
_::_Kontakt

Konfliktløsning og trivselsarbejde

Konflikter en uundgåelig del af arbejdslivet. Langt de fleste af slagsen finder de involverede parter relativt hurtigt en løsning på. Løste konflikter er ofte kilde til landvindinger af såvel faglig som personlig karakter, og ikke mindst til en højere grad af trivsel og produktivitet på arbejdspladsen.

Hårde konflikter og mobning på arbejdspladsen er desværre også en del af arbejdslivet i mange organisationer. Hvor disse fænomener optræder langvarigt, er der altid tale om et dårligt arbejdsmiljø, som bringer de involveredes psykiske og fysiske helbred i fare. Samtidig indebærer disse tilstande en forringelse af produktivitet, kreativitet og udvikling i organisationen generelt, ligesom medarbejderomsætningen typisk er unødvendig høj. Med tiden kan arbejdspladsens omdømme i branchen blive så dårligt, at det bliver svært at rekruttere nye, dygtige medarbejdere.

Hårde konflikter og mobning på arbejdspladsen er nogle gange et symptom på stress i organisationen. Stress er ikke nødvendigvis ensbetydende med et højt arbejdstempo eller en stor opgavebyrde. Stress er den enkeltes og/eller gruppens oplevelse af et gennemgående ubehag forbundet med arbejdssituationen. Årsagerne hertil kan være mange, herunder uklare forventninger, dårlig ledelse eller mangelfulde fysiske rammer for arbejdet.

Kilderne til ubehag i arbejdssituationen kan i den enkelte organisation være få eller mange. Fælles er dog, at de skader både trivsel, helbred, produktivitet og udviklingspotentiale hos medarbejderne og i organisationen. Derfor er det godt for alle at få hjælp til at finde løsninger på, og forbygge efterfølgende, hårde konflikter og mobning på arbejdspladsen.

En proaktiv tilgang til trivsel på arbejdspladsen, hvor arbejdsgiveren går foran for at skabe et bedre arbejdsmiljø, kan bevirke at man i stedet for at skulle bruge tid på ofte at måtte slukke brande med tiden i stedet kan begynde at plante spirer til nye tiltag.

Grundlæggende relaterer den psykiske trivsel på arbejdspladsen sig i høj grad til kvaliteten af kommunikation, som medarbejdere og ledelse bruger. Indbyrdes og til organisationens samarbejdpartnere. Det at kunne formulere egne behov tydeligt, i stedet for at pege fingre af at andre gør noget andet, end det man har behov for idet man ikke har kommunikeret godt nok, har positive konsekvenser for alles trivsel. Og for det arbejde der udføres.

Den anvendte metode er ene- og gruppesamtaler, samt undervisning i psykologisk teori og forskning og t-gruppeøvelser. Det faglige grundlag udgøres af organisationspsykologisk forskning og teori kombineret udviklings-, tilknytnings-, objektrelations- og selvpsykologisk forskning og teori.

Psykolog Frank Lyngholm • Parterapi i AarhusParterapeut i Aarhus • Vestergade 48, I • 8000 Århus C • Telefon: 61 65 64 53