_::_Forside
_
::_Parterapi, Århus
_::_Parterapeut, Århus
_::_Individuel Terapi
_::_Konfliktløsning
_::_Supervision
_::_Kurser
_::_Artikler
_::_Honorar
_::_Kontakt

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser indebærer at man oplever uhåndterlige følelser og tanker og kontroltab, som man forsøger at håndtere med mad, mangel på mad og/eller øget fysisk aktivitet. Særligt følelser af tomhed, skam, skyld, forladthed, lavt selvværd og angst er fremherskende når man har en spiseforstyrrelse.

Ens opmærksomhed kredser usædvanligt meget om mad, vægt og udseende. Man kan være panisk angst for at tage på, for at blive eller være ”fed”, og er typisk meget optaget af kroppens former. I  svære tilfælde er den adfærd der følger med denne opmærksomhed livstruende, selvom den spiseforstyrrede selv er tilbøjelig til at se bort fra eller direkte benægte dette.

Spiseforstyrrelsens udløsende årsager kan være såvel indre som ydre begivenheder. Det kan være livsforandringer såsom skole- eller jobskifte, familieproblemer. I udgangspunktet er der oftest tale om kontrollerende, dominerende og invaderende forældre med ringe fornemmelse for personlige grænser eller uinteresserede og følelsesmæssigt fjerne forældre. I nogle familier optræder der samtidig fysiske krænkelser.

Mennesker der bliver spiseforstyrrede er som følge af opvækstforhold og nutidige udfordringer mere sårbare og påvirkelige af de samfundsidealer, der fremstiller et sygeligt tynd skønhedsideal for kvinder og et overdrevent muskuløst ideal for mænd.

En spiseforstyrrelse er en alvorlig psykisk lidelse. Såvel psykisk som fysisk er helbredet truet, men den spiseforstyrrede har meget svært ved at erkende, at hun/han har en livstruende lidelse. Derfor vægrer de sig ofte imod at søge behandling for lidelsen. Fordi lidelsen er den spiseforstyrredes halmstrå, hans eller hendes eneste måde at håndtere ellers uhåndterlige følelser og behov på. At gå i behandling kan gøre den spiseforstyrrede bange for at miste såvel kontrollen over sig selv som sin identitet. En stor del af den spiseforstyrredes identitet er forbundet med lidelsens vaner og uvaner, og i nogle tilfælde de tilfredsstillende elementer som eksempelvis andres indbildte, og i værste fald reelle, beundring af den spiseforstyrredes kropsideal.

Terapien retter sig særligt mod at hjælpe den spiseforstyrrede til at gennemarbejde de følelsesmæssige problemer, der ligger til grund for spiseforstyrrelsen, som ofte handler om uhensigtsmæssige familiemønstre. Hermed bliver spiseforstyrrelsen langsomt gjort overflødig idet man lærer at mærke sig selv på sundere og rarere måder, ligesom man bliver bedre til at indgå i mere nærende, givende og modtagende relationer til andre.

(F50 i ICD-10 diagnosesystemet)

Psykolog Frank Lyngholm • Parterapi i AarhusParterapeut i Aarhus • Vestergade 48, I • 8000 Århus C • Telefon: 61 65 64 53