_::_Forside
_
::_Parterapi, Århus
_::_Parterapeut, Århus
_::_Individuel Terapi
_::_Konfliktløsning
_::_Supervision
_::_Kurser
_::_Artikler
_::_Honorar
_::_Kontakt

Parterapeut i Århus - Problemfyldte parforhold

Problemer i parforhold kan vise sig på mange måder. Fælles er, at en eller begge parter oplever mistrivsel. Der kan være tale om for stor aggression og mange, intense og uløselige konflikter, manglende lyst til sex, savn af, hhv. ulyst til, nærvær, jalousi, lavt selvværd, sygdom, psykiske eller/og fysiske overgreb.

Rethaveriskhed er en hyppig ledsager til problemer i parforholdet. Ulykkelige par reagerer ofte på hinanden, som om det kun er den anden, der opfører sig uhensigtsmæssigt. Parterne oplever og mener selv, at deres reaktioner og adfærd såvel rimelige som fornuftige. Derfor kan de være meget lidt "åbne" overfor den andens synspunkter og behov. En vred partner kan have svært ved at forstå, at deres syn på den anden kan være farvet af deres vrede. Når man er vred bryder man sig ikke om at få anfægtet sit syn på virkeligheden. Og man kan være tilbøjelig til, ikke bare at mene, at det er den anden som tager fejl, men også at han eller hun forsøger at manipulere eller endda bedrage én.

En anden hyppig årsag til problemer i parforhold er konfliktskyhed. Når skam står i vejen for at man kan melde sine egne meninger og behov klart ud, kan det være ødelæggende for et parforhold. Som regel er den ene part lidt for god til dette og den anden lidt for dårlig til det. Den skam som ligger til grund for, at man optræder selvudslettende bunder som regel i angsten og tidligere erfaringer for at blive mødt med afvisning, ydmygelse eller vrede. Tabuerne kvæler langsom de elementer i parforholdet, der ellers kunne være kilde til lyst, glæde og udvikling.

Overgangen fra forelskelse til reel kærlighed er i stigende grad også en udfordring jeg møder, når jeg hjælper par, der oplever problemer i deres parforhold. At kærlighed også er noget man skal gøre en indsats for at bevare og styrke kommer for nogle som en overraskelse. Dernæst oplever parterne der søger hjælp ofte ikke at blive forstået af hinanden. Ofte forstår de heller ikke sig selv.

Terapien retter sig imod de aktuelle konflikter og problemer parret oplever, men også mod årsagerne til disse. Der fokuseres særligt på evnerne til klart at kunne opleve, udtrykke og få imødekommet sunde mellemmenneskelige behov. Behov alle mennesker har, men som mange ikke evner at forholde sig tilstrækkeligt sundt til i deres nære relationer. Hermed bliver de områder, der hidtil har været årsag til mistrivsel og konflikter via terapien kilde til nye måder at være sammen på, der såvel er berigende for parret som for den enkelte. De positive aspekter af forholdet bliver dybere, og de negative løses mere spontant på en sund, kærlig og gensidig respektfuld måde.

Psykolog Frank Lyngholm • Parterapi i AarhusParterapeut i Aarhus • Vestergade 48, I • 8000 Århus C • Telefon: 61 65 64 53