_::_Forside
_
::_Parterapi, Århus
_::_Parterapeut, Århus
_::_Individuel Terapi
_::_Konfliktløsning
_::_Supervision
_::_Kurser
_::_Artikler
_::_Honorar
_::_Kontakt

Personlighedsforstyrrelser

Denne samlebetegnelse beskriver mennesker der ikke nødvendigvis har en psykisk sygdom, men som snarere har en forstyrret personlighed. Personlighedsforstyrrelse er mange forskellige ting med vidt forskellige behandlingsmuligheder og prognose. Der er dog flere nogle faktorer de enkelte typer har til fælles.

For at kvalificere sig til den overordnede diagnose ”personlighedsforstyrrelse” skal man således opfylde følgende 5 hovedkriterier:

  1. Ens adfærd skal gennemgribende være unuanceret utilpasset og uhensigtsmæssig karakter;
  2. Adfærden skal bevirke lidelse for en selv eller omgivelserne;
  3. Adfærden skal have varet siden barndom eller pubertet;
  4. Adfærden skyldes ikke andre psykisk lidelser (f.eks. skizofreni);
  5. Ligesom der er ikke er nogen organisk årsag til adfærden (f.eks. hjerneskade).

Samtidig skal personen udvise en karakteristisk og vedvarende afvigende adfærd med hensyn til, hvad der accepteres i personens kultur indenfor mindst to områder:

  • Afvigende erkendelse og generel holdning;
  • Afvigende følelsesliv
  • Afvigende impulskontrol og tilfredsstillelse af behov og
  • Afvigende forhold til andre mennesker.

En personlighedsforstyrrelse viser sig ved den måde man føler, tænker, opfatter og forholder sig til andre mennesker på. Hvis ens personlighed afviger meget fra gennemsnittet, kan det betyde at man har en personlighedsforstyrrelse. Man kan f.eks. være mere eller mindre mistroisk og have større eller mindre ansvarsfølelse. Og man kan være mere eller mindre indadvendt. Mere eller mindre hensynsløs overfor andre osv.

De fleste personlighedstræk er nyttige, hvis de ikke er for overdrevne. Det er f.eks. godt at have en vis kritisk sans, men bliver man alt for kritisk eller nærmest fjendtlig, kan det blive et problem.

En del af vores personlighed kender vi ikke selv. Nogle egenskaber har vi direkte fortrængt. Andre ved vi inderst inde godt at vi har, men vi prøver at forsvare eller bortforklare dem.

Ved terapeutisk behandling af personlighedsforstyrrelser er terapiens formål overordnet set at bevidstgøre personen om forhold, der kan hjælpe til at moderere de følelser, tanker og den adfærd, som er uhensigtsmæssig for trivsel og udvikling. Samtidig medfører terapien en forøget selvindsigt, der gør det muligt forstå, hvorfor man har været tilbøjelig til at føle, tænke og handle på mindre hensigtsmæssige måder. Ikke mindst lærer man alternative og mere frugtbare måder at handle på. Såvel overfor sig selv som overfor andre.

(F60 – F69 i ICD-10 diagnosesystemet)

Psykolog Frank Lyngholm • Parterapi i AarhusParterapeut i Aarhus • Vestergade 48, I • 8000 Århus C • Telefon: 61 65 64 53