_::_Forside
_
::_Parterapi, Århus
_::_Parterapeut, Århus
_::_Individuel Terapi
_::_Konfliktløsning
_::_Supervision
_::_Kurser
_::_Artikler
_::_Honorar
_::_Kontakt

Egenterapi til psykologistuderende

Mange psykologistuderende ønsker at opleve, hvordan det er at være klient, før de selv skal i gang med at arbejder med klienter. Derfor vælger de et længerevarende egenterapeutisk forløb, hvor de arbejder med egne personlige udfordringer og problemer. Hvor de udvikler sig og lærer sig selv bedre at kende.

De virkningsfulde grundelementer i psykologisk behandling ligger netop i den kvalitet af relationen mellem psykolog og klient, som psykologen qua sin egen personlighed evner at skabe. Egenterapi hjælper psykologen in spe til bedre at forstå og fornemme kvaliteten af de samspil, som han eller hun selv er tilbøjelige til at skabe. Altså til at blive opmærksomme på egne måder at indgå i nære relationer på.

Da psykologen bruger sin personlighed som redskab, er det vigtigt, at han eller hun psykisk er velfungerende. For at kunne hjælpe sine klienter bedst muligt er det vigtigt, at psykologer bliver opmærksomme på og får bearbejdet egne problemer. Ellers er der fare for at disse i psykoperapien med klienter kommer til at reducere klientens udbytte af terapien. De personlige udfordringer varierer fra person til person. Nogle har udfordringer med tilbøjeligheder til at ville pådutte andre "løsninger", andre med at skabe konflikter, eller med egne behov for ikke at blive forladt, for at blive beundret, være perfekt osv.

Hvor nogle terapeutiske retninger beskæftiger sig med symptomer fokuserer  psykodynamisk psykoterapi på mennesket i sin helhed. Dette gælder i særdeleshed NeuroAffektiv psykoterapi. Hermed er det muligt at afdække og bearbejde ubevidste og problematiske måder at indgå i relationer på, som psykologen in spe ikke er sig bevidst. Hermed kan hidtil uudnyttede personlige potentialer for personlig trivsel og faglig udvikling aktualiseres.

Jeg arbejder også som parterapeut i Aarhus for psykologistuderende.

Psykolog Frank Lyngholm • Parterapi i AarhusParterapeut i Aarhus • Vestergade 48, I • 8000 Århus C • Telefon: 61 65 64 53