_::_Forside
_::_Parterapi, Århus
_::_Parterapeut, Århus
_::_Individuel Terapi
_::_Konfliktløsning
_::_Supervision
_::_Kurser
_::_Artikler
_::_Honorar
_::_Kontakt

Depression

At være depressiv kan indebære at man føler sig trist, tilbøjelig til at græde, magtesløs, pessimistisk, fortvivlende ensom og forladt og værdiløs. Nogle oplever samtidig angst, særligt forladthedsangst. Man kan have tendens til selvbebrejdelser idet man oplever at være forkert og utilstrækkelig. Nogle oplever selvmordstanker. Mange oplever at evnen til at huske og til at koncentrere sig forringes ligesom evnen til at ”få tingene gjort” bliver nedsat. Tilsyneladende ”små” udfordringer og problemer opleves uoverskuelige at forholde sig til.

Depressive mister ofte lysten til at være sociale og kan blive apatiske, bl.a. grundet oplevelsen af meningsløshed, lavt energiniveau, kronisk træthed, søvnløshed, nedsat appetit og manglende sexlyst. Nogle oplever store vægtforandringer.

Psykoterapi er som regel den foretrukne behandling for depression. I nogle tilfælde kombineret med periodevis medicinering. Når en depressiv klient taler med en psykolog er målet dels at afdække depressionens karakter, dens årsag og i særdeleshed at afhjælpe den, hvilket sker via gennemarbejdning af de nødvendige temaer i depressionens udspring. Der kan være tale om en sorgreaktion over tabet af en elsket, langvarige konflikter med familie, venner eller kolleger, rolleforandringer, social isolering eller misbrug. Der kan også være tale om en livslang tilbøjelighed til følelsesmæssigt at ”klare sig selv” pludselig giver bagslag i form af et kollaps, hvor man kan blive næsten totalt afhængig af andre.

Ofte oplever den depressive ikke at kunne identificere depressionens årsag, hvilket i sig selv kan gøre lidelsen sværere. At få hjælp til at forstå årsagerne til depressionen og den adfærd og de følelser og tanker, der knytter sig til det at være depressiv, er en del af den hjælp, som psykoterapi handler om at give.

Størstedelen af terapien retter sig imod at finde måder at håndtere og forebygge fremtidige depressive episoder på, og i det hele taget af højne den depressives livskvalitet. Dette indebærer tilegnelse af nye personlige kompetencer, såsom evnen til at mærke sine behov tydeligere og at sige til og fra. Særligt i nære relationer.

(F31 – F39 i ICD-10 diagnosesystemet)

Psykolog Frank Lyngholm • Parterapi i AarhusParterapeut i Aarhus • Vestergade 48, I • 8000 Århus C • Telefon: 61 65 64 53