_::_Forside
_
::_Parterapi, Århus
_::_Parterapeut, Århus
_::_Individuel Terapi
_::_Konfliktløsning
_::_Supervision
_::_Kurser
_::_Artikler
_::_Honorar
_::_Kontakt

Angst

Angst optræder hyppigt i forbindelse med depression og skaber som regel søvnforstyrrelser. De to følelser veksler ofte i intensitet, når de optræder sammen. Nogle dage er man mere angst end depressiv og andre dage er det omvendt.

At være angst kan indebære at man bliver meget bekymret og oplever urealistisk kraftige reaktioner på mennesker og situationer, såsom tilbøjelighed til let at fare sammen og generel nervøsitet. Angst kan i nogle tilfælde føre til at man forsøger at skabe faste ritualer for at undgå at mærke de følelser som angsten er forbundet med, f.eks. depressive eller aggressive følelser. Det kan være at vaske hænder, klæde sig på på en særlig måde og at gøre dagligdags gøremål til ufravigelige, faste rutiner.

At være angst indebærer ofte at man frygter at der skal ske noget ubehageligt for en selv eller mennesker man er tæt på. Man bliver bekymret. Samtidig kan man overfor samme personer bliver irritabel, utålmodig og let distraherbar i samtaler og andre sammenhænge.

Fysiske symptomer på angst kan være svimmelhed, rysten, mundtørhed, dårlig mave, muskelsmerter, sveden, kolde, klamme hænder, anspændthed, energiforladthed, galopperende hjerte/forhøjet puls og vejrtrækning, følelsesløshed i hænder og fødder eller knude i halsen.

Der er forskellige former for angst. Milde former for angst kan opleves som lette bekymringer. Generaliseret angst, fobier, panikangst, PTSD og OCD er kraftigere former for angst.

Som ved depression retter terapien sig imod at finde årsagen til at man er angst, hvorved angsten gradvist reduceres og de bagved liggende følelser kan opleves bevidst. Dette indebærer tilegnelse af nye og udvikling af eksisterende personlige kompetencer, såsom evnen til at rumme sin angst bedre, mærke sine behov tydeligere og at sige til og fra. Særligt i nære relationer.

(F40 – F48 i ICD-10 diagnosesystemet)

Psykolog Frank Lyngholm • Parterapi i AarhusParterapeut i Aarhus • Vestergade 48, I • 8000 Århus C • Telefon: 61 65 64 53