Parterapi i Aarhus C

Parterapi er hjælp til at få det bedste frem i et parforhold igen.

At søge psykologhjælp til sit parforhold er et stort skridt. Når I har valgt at arbejde med et af de vigtigste forhold i jeres liv, er det selvsagt vigtigt at finde en psykolog, som I føler jer trygge ved. På de følgende sider kan I danne jer et indtryk af, hvem jeg er. Ligeledes kan I finde en kort beskrivelse af, hvordan jeg arbejder med parterapi, samt de andre problemstillinger jeg yder hjælp til.

Jeg yder primært klinisk psykologhjælp via parterapi, men tilbyder også individuel psykoterapi. Jeg arbejder primært med par i krise og med par som ønsker hjælp til at forbedre deres parforhold. Mit faglige udgangspunkt er udviklings- og tilknytningspsykologisk.


Parterapi er også et samarbejde, der retter sig mod at arbejde konstruktivt med de udfordringer, som gør det svært for jer at have det godt sammen. At hjælpe jer til at opdage andre måder at være jer selv, og sammen på, end dem som skaber mistrivsel og problemer.


Parterapi er for jer, der igen og igen oplever problemer eller konflikter i parforholdet. Smertefulde udfordringer I har svært ved selv at finde gode løsninger på. Det kan være overvejelser om skilsmisse, uenigheder om opdragelse af børn, balancen imellem arbejdsliv og privatliv, seksuelle forskelligheder, problemer i familieforhold, svære tabsoplevelser eller utroskab.


Parterapi kan også være for par, der trives sammen, men som ønsker at opleve mere nærhed, lyst og livsglæde sammen. Par der ønsker at få det meste ud af livets primære samliv.


I kan ligeledes bruge parterapi som en proces, hvor I kan udvikle jer sammen. Parterapi kan fx være en måde for professionelle behandlere (psykologer og psykiatere), der arbejder med at hjælpe andre til at udvikle sig, at invitere deres partner med på den livslange indre rejse, som dette arbejde kan medføre. Udover større glæde af jeres samliv kan parterapi også være med til at skabe større indsigt i og forståelse af de udviklingsprocesser, som psykoterapi skaber.

Metode


Jeg arbejder psykodynamisk, neuroanalytisk, hvilket betyder at metoden jeg arbejder efter, fokuserer specifikt på bevidste og ubevidste samspil. I os selv, i parforhold og i alle andre relationer: særligt på meningsbærende lystfyldte og aggressive strømninger i samspillene mellem sanser, følelser, tanker, fantasier og drømme i den enkelte person, og i samspillene med andre.


Terapien retter sig imod at hjælpe jer til bedre at fornemme jer selv og reflektere over og handle trivselsfremmende på det I mærker og opdager.


Udgangspunktet for neuroanalytisk psykoterapi er psykobiologisk udviklings- og tilknytningsforskning og -teori kombineret med et psykoanalytisk begrebsapparat og en dertil tilpasset ramme for den terapeutiske proces.

Jeg bruger metoder fra flere psykodynamiske retninger, særligt selv- og objektrelationspsykologisk psykoterapi og neuroaffektiv psykoterapi. 

Parterapi tager udgangspunkt i jeres behov for hjælp. Behov som vi i fællesskab afklarer i starten af forløbet.

Målet vil være er at få skabt positive forandringer på de områder, som giver glæden ved hinanden bedre betingelser at vokse på. Målet er, at I får lettere ved præcist at mærke det I savner, og at vise og formulere dette på måder, der gør det lettere for jeres partner at møde jer der, hvor I har glæde af det.

Kontaktinformation


Telefon : 61 65 64 53

Email: kontakt@franklyngholm.dk

Frank Lyngholm


Autoriseret psykolog

Parterapeut

Markedsføringsøkonom


Autoriseret psykolog og parterapeut Frank Lyngholm • Parterapi i AarhusParterapeut i Aarhus • Vestergade 48, M • 8000 Århus C • Telefon: 61 65 64 53